בית ספר נחשון בנות - דף הבית

לוח מודעות
 • טיולים אנו מתחילים את עונת הטיולים השניה.שימו לב לשיבוץ הטיול של בתכם ביומן הבית ספרי כאן למטה.אנו מדגישים שהטיול הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי של בית הספר, ומזמן למידה בסגנון שונה ובדרך כלל אנו משתדלים לערוך הכנה משמעותית לבנות לפני הטיול.הורים שעדיין לא הסדירו את התשלום - אנא הזדרזו.
  נשלח 17 במאי 2016, 5:36 על ידי רפי שטרן
 • שוק קח תן שוק קח תן יתקיים אי"ה ביום שישי יב' אייר 20.5בין השעות 9.30- 10.30.מתוך ניסיון העבר יש להגיע בזמן.
  נשלח 17 במאי 2016, 4:26 על ידי מנחם בן יוסף
 • הצגה-"צפור קטנה צייצה לי סוד" ביום רביעי י' אייר תצפנה תלמידות א-ג בהצגה "צפור קטנה צייצה לי סוד"ההצגה תעסוק בנושא הרגיש של פגיעות מיניות בילדים,וחשיבות שיתוף ההורים ואי שמירת הסודות.בנוסף תתקיימנה בבית הספר מעגלי מלב אל לב,וסדנאות שיעסקו בנושא.אנו רואים חשיבות רבה במוגנות של ילדנו ומוגנות של הקהילה.חשוב לומר שזו הזדמנות,לפתוח בשיחה את בנותיכן.
  נשלח 17 במאי 2016, 4:15 על ידי מנחם בן יוסף
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 244. הצג עוד »
מהנעשה בביה"ס
 • קהילה מוגנת
  במסגרת הפעילות הברוכה של המועצה בנושא קהילה מוגנת צפו היום כיתות א-ג בהצגה "ציפור קטנה צייצה לי סוד".

  בהצגה דברו על הצורך לדבר באופן שקוף, לפנות לעזרה גם במצג של בלבול, ולא לחכות עד למצב של סיכון וסכנה.
  נשלח 18 במאי 2016, 1:14 על ידי רפי שטרן
 • טקסי יום הזכרון ויום העצמאות
  ציינו בשבועות האחרונים שני תאריכים חשובים - יום הזכרון לשואה ולגבורה
  ויום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

  בשני הימים בנות כיתה ד הכינו טקסים מרגשים שעזרו להפנים את משמעות הימים הללו.


  נשלח 17 במאי 2016, 5:33 על ידי רפי שטרן
 • הודעה ללא כותרת

  משפחת גלסנר מככבת⭐⭐בתחרות התעמלות קרקע מחוזית
  שהתקיימה בפיס של קרני שמרון
  זכתה עמית מכיתה ו' במקום שני מכיתות ד'-ו' :בקפיצות שני ספסלים ושני קרב רב . ⭐עופר אחותה מכיתה ג' זכתה גם היא במקום שני מכיתות  א-ג .🏆

  בתחרות הארצית: שהתקיימה  בגבעת שמואל  עופר זכתה במקום ראשון 🏆בקרב רב ומקום שני בקפיצות (מכיתות א-ג)⭐עמית זכתה במקום שני בתרגיל ספסל  (מכיתות וד-ו).
  כל הכבוד למשפחת גלסנר👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
  כבוד הוא לנו🏆

  נשלח 6 במרץ 2016, 11:00 על ידי רפי שטרן
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 24. הצג עוד » • מחרוזת שירי יום ירושלים.ppsx   6683k - 15 במאי 2016, 2:08 על-ידי שמעון ותחיה שטרית (גירסה 1)
מציג 1 קבצים מהדף שיר השבוע.

דבר הפרשה

 • פרשת בחוקותיי
     "וַהֲ שִׁ מֹּתִׁ י אֲ נִׁי אֶ ת הָ אָ רֶ ץ. וְ שָ מְ מּו עָ לֶיהָ אֹּיְבֵ יכֶם הַ יֹּשְ בִׁ ים בָ ּה" )ויקרא כו,לב( המלך היה אובד עצות. בנו הנסיך היה מפושעי הממלכה. לא היה שוד שידו לא הייתה בו, לא היה פוגרום שלא חולל. המלך ניסה להאריך אף ולדחוק את הקץ, אולם כשגברו פשעיו של הבן ונראה כי הוא לא מתכוון ללמוד לקח, העמיד המלך את בנו למשפט, וגזר עליו חיי נדודים הרחק מן הממלכה. אשתו הצעירה פרצה בבכי לשמע הבשורה המרה, והבן תלה את תרמילו על כתף ועזב את הממלכה. הבן חשש כי המלך בכעסו יעניש גם את אשת הנסיך על לא עוול בכפה. לכן, שיגר למלך מכתב: "אבא יקר, אנא הבטח לי כי תיתן גט לאשתי ותאפשר לה להתחתן עם בחור אחר. היא בחורה צעירה ועוד חייה לפניה. אין סיבה שתסבול בגלל מעשיי הרעים". כשהזקין הבן חנן אותו המלך משנות הנדודים והתיר לו לחזור לממלכתו. כשחזר הבן קיבלוהו הוריו הישישים בארמון כשדמעות גיל יורדות על לחייהם. לאחר כמה דקות של שיחה, התמלא הבן אומץ ושאל את אביו: "ואשתי... מה שלומה?". "היא פה, מחכה לך" אמר המלך והראה לו את אשתו, ששערה הלבין מרוב ימים אך יפה הייתה כביום נישואיהם. הנסיך רתח מכעס ופנה אל אביו: "מדוע לא נתת לה את הגט? האם לה מגיע עונש על חטאיי?". "זה לא עונש" אמרה פתאום הנסיכה בשקט ונתנה בו מבט אוהב, "פשוט לא יכולתי אחרת...".

  נשלח 25 במאי 2016, 4:16 על ידי בית ספר נחשון בנות
הצג הודעות 1 - 1 מתוך 81. הצג עוד »

סיפור שבועי

 • סיפור שבועי
  כשהיראה והשלום נפגשים (לקראת יום ירושלים)מה יש בעיר הזאת שכל כך מרגש אותנו? מה פשר העוצמה המיוחדת שלה שגם המילים דלות מלתאר? ננסה לעמוד על סודה של העיר דרך שמה המיוחד. המדרש מתאר מדוע קוראים לירושלים בשם הזה: 'אברהם קרא אותה 'יראה' שנאמר: 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שם קרא אותו שלם שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו 'יראה' כפי שקרא אותו אברהם, שֵ ם הצדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו 'שלם' אברהם הצדיק מתרעם. אלא הריני קורא אותה ירושלים כמו שקראו שניהם 'יראה' 'שלם' - ירושלים' )בראשית רבה(. מה משמעות הדבר? שם היה בנו הצדיק של נח. מידתו המיוחדת היתה החסד ותיקון המידות. הוא זן והאכיל את בעלי החיים שבתיבה וחינך את העולם לישרות ולתיקון המידות לאחר המבול. לכן קרא לירושלים 'שלם'. שם שמעיד על שלמות העולם. שכולם קשורים זה לזה ומשפיעים טוב אחד לשני. אברהם אבינו הפיץ בעולם את האמונה בה'. הוא תיקן את הדעות המקולקלות. הוא חינך והדריך את בני האדם שה' משגיח ושומר עלינו. הוא חיזק בעיקר את עבודת ה' של האדם. לכן קרא לירושלים 'יראה'. לבטא את הקשר שבין האדם לקב"ה ומתבטא ביראת אלוקים. ירושלים היא עיר שבה שני הדברים באים יחד בהרמוניה. היא מרכז של תיקון המידות והעזרה ההדדית, ולצד זה המקום שממנו יוצאת האמונה והתורה לעולם. מקום של חיבור ושל שלימות. 
  נשלח 25 במאי 2016, 4:17 על ידי בית ספר נחשון בנות
הצג הודעות 1 - 1 מתוך 78. הצג עוד »