חזון בית הספר

נחשון בנות משפחה שטוב לגדול בה.

"ההשכלה והאמונה, הן שתי הנקודות בהן מתעצבת עצמיותו של האדם" (אורות האמונה הראי"ה קוק)

העמקת הבניין התורני - ביה"ס מחנך לקיום תורה ומצוות מתוך אהבה, אמונה, לימוד ושמחה.
ערכים של דרך ארץ, אהבת הארץ, גמילות חסדים ואהבת הזולת מוקנים לתלמידותינו 
כחלק מחיי היום יום בבית ספרנו.

חתירה למצויינות - ביה"ס מחנך למצויינות חינוכית, ולקידום תחושת המסוגלות האישית אצל כל תלמידה ותלמידה, תוך פיתוח מיומנות של למידה משמעותית, חשיבה, סקרנות, חקירה, יצירתיות, והתאמתם לרכישת מיומנויות המאה ה-21 תוך שילוב תקשוב בלמידה.

בטחון ומוגנות אישית - במסגרת החינוך האישי ביה"ס מעודד יחסים של כבוד הדדי, שיתוף פעולה, סבלנות, אווירה של דיאלוג, פתיחות והקשבה, תוך שמירה על ביטחונן האישי.

מתן מענה למגוון האינטליגנציות - ביה"ס מאפשר במה ליצירה וליצירתיות ונתינת מענה למגוון האינטליגנציות, דרמה, מחול, אמנות, ספורט, רובוטיקה, מוסיקה, אנימציה, מקהלה ועוד. תוך מיצוי הפוטנציאל האישי.Comments