דבר המנהל

בס"ד,


במסכת סנהדרין שואלת הגמרא מדוע נברא האדם יחידי?  וזו לשון הגמרא:

"אדם יחידי נברא ומפני מה... להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומים זה לזה, אבל הקב"ה טובע לכל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד דומה לחבירו".

הנ"ל מלמדנו שכל ילדה וילדה, לחוד, דורשת מאיתנו לחנך אותה על פי דרכה, חינוך אישי ויחודי.

התכלית של חיי התורה וקיום המצוות היא כללית, אבל הדרכים המובילות אל הרמה הטהורה של קיום תורה ומצוות מתחלפות לפי תכונותיה וכשרונותיה של התלמידה, לפי נטיותיה וכוחותיה השכליים והנפשיים. על כן, לא כל שיטה מתאימה לכל תלמידה. עלינו לגוון את חינוכנו ולחנך כל אחת ואחת לפי תכונותיה האישיות. הרב קוק ראה בתקופת הילדות "חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופת החיים, שכל החיים ראויים להיות כמכשירים לעמדתה". ומוסיף: "חובתנו לשמור בכל עוז את תומת הילדות ולהעבירה לאיטה עם כל זהרה ונקיונה אל תקופת הגדלות". (מאמרי הראי"ה).

ניתנה לי ולצוות ביה"ס, הזכות ללמד ולחנך את בנות קדומים לתורה ולדרך ארץ. בטוחני ששיתוף הפעולה הפורה הקיים בין גורמי החינוך של ביה"ס, הכוללים מורים והורים, השותפים מתוך אמונה והבנה שקידום ושכלול כשרונותיהן של בנותינו יבוא מתוך לכידות, נשאו פרי והביא להתפתחות משמעותית של ביה"ס בכמות ובאיכות.

נמשיך ונתחזק, תוך שילוב ידיים על מנת לקדם ולטפח את בית הספר. מגמתנו לראות את בוגרות ביה"ס משלבות תורה עם דרך ארץ ושיהא שם שמים מתאהב על ידן.

יהי רצון שנזכה בשנה זו, שתשרה שכינתו עלינו ותהא שנה זו שנה של תשובה מאהבה, שנה של ברכה והצלחה בכל. שיתקבלו משאלות לבנו לטובה ונזכה לבנין בית המקדש במהרה.

 

 

                                                                                                                                                                הרב מנחם בן יוסף

                                                                                                                                                                מנהל בית הספר
Comments