בחירות ליו"ר מועצת תלמידות

נשלח 8 בדצמ׳ 2017, 2:20 על ידי מנחם בן יוסף
לאחר בחירות בכיתות,והצגת המועמדות בפני כל ביה"ס,
ביום שישי כ' כסליו יתקיימו הבחירות ליו"ר מועצת התלמידות.
בהצלחה לכל הקבוצות כיף כיף,רשת ג',אשת"ג,אור,אמוג'י.
פרסום ביום ראשון כב' בכסליו.
Comments