טיול שנתי לכיתות ה-ו לאזור הכרמל.

נשלח 31 במאי 2019, 1:40 על ידי מנחם בן יוסף
ביום שלישי ורביעי נצא אי"ה לטיול שנתי לאזור הכרמל.
נלון באנ"א חיפה,ונחזור אי"ה ביום רביעי בשעה 20.00
כל הבנות קבלו הדרכה מהמורות לקראת הטיול.

Comments