לוח צילצולים


 שיעור ראשון 8:15-9:15 
 שיעור שני  9:15-9:55
 הפסקת אוכל 9:55-10:05 
 הפסקה 10:05-10:25 
 שיעור שלישי 10:25-11:10 
 שיעור רביעי 11:10-11:55 
 הפסקה 11:55-12:10 
 שיעור חמישי 12:10-12:50 
 שיעור שישי 12:50-13:35 
 ארוחת צהריים 13:35-14:00 
 שיעור שביעי 14:00-14:45 
Comments