נר ראשון תשפא
                                            סרטון לנר ראשון

נר ראשון
התשובה לחידה תהיה בסרטון שיהיה בנר שלישי
Comments