פרשת בהר

פורסם: 17 במאי 2016, 2:05 על ידי: בית ספר נחשון בנות

מדוע ה' ציוה לתקוע בשופר ביובל?

ספר החינוך מסביר שמכיוון שביובל כל העבדים משתחררים, תקיעת השופר באה לחזק את האדם בקיום מצווה זו.  שהרי קשה לאדם לשחרר את עבדיו, שבזכות עבודתם הוא מתפרנס (ואף מתעשר).  אבל כאשר האדם שומע את קול השופר, הוא נזכר שכרגע כולם משחררים את העבדים שלהם וידיעה זו מסייעת לו להתגבר על הקושי שבעניין.

 

איך הידיעה שאחרים נמצאים באותו מצב (שעולה בדעת האדם על ידי תקיעת השופר) מסייעת לו להתגבר ולשחרר את עבדיו?  הרי בכל זאת האדם יפסיד! 

 

אלא שאנחנו לומדים מכאן דבר חשוב, תמיד יותר קל לאדם לפעול בסביבה חיובית.  כאשר אדם נמצא בקרבת אנשים חיוביים המקיימים מצוות ועוזרים זה לזה, יהיה לו יותר קל לפתח את המידות האלו בעצמו.  (וגם ההיפך הוא נכון!)

ה' יודע שקשה לאדם להיפרד מנכס כמו עבדים, לכן כדי לחזק את האדם ולעזור לו בקיום המצווה, ה' ציוה לתקוע בשופר ביובל.  

Comments