פרשת ויקהל שקלים

פורסם: 1 במרץ 2016, 22:36 על ידי: בית ספר נחשון בנות
מתנה ושמה שבת "וַיַקְ הֵ ל משֶׁ ה אֶׁ ת כָּל עֲדַ ת בְ נֵי יִשְ רָּ אֵ ל וַיֹּאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם... שֵ שֶׁ ת יָּמִ ים תֵ עָּ שֶׁ ה מְ לָּאכָּה ּובַ יוֹּם הַ שְ בִ יעִ י יִהְ יֶׁה לָּכֶׁם קֹּדֶׁ ש שַ בַ ת שַ בָּ תוֹּן לַה'" יש דברים בעולם שאם לא היו קיימים בעולם, היינו חייבים להמציא אותם. שבת, למשל. היו אומנם תקופות קצרות בהיסטוריה שאנשים חשבו שאפשר בלי שבת. היו אפילו כאלו שהאשימו את היהודים על כך ש"מבזבזים שביעית מהחיים בבטלה". כיום אין עוד דבר כזה. בכל החברות ובכל העמים בעולם הבינו עד כמה האדם זקוק ליום כזה. כמו אוויר לנשימה. ואם המשפט הזה היה נכון גם לפני כמה מאות שנים, בעידן המודרני הוא נכון עוד יותר. מירוץ החיים סוחף אותך מדבר לדבר, ולפני שהספקת לנשום אתה מגלה שעבר עד יום, ולא היה לך אפילו רגע אחד לעצמך. למרבה המזל בסוף כל שישה ימים, תרצה או לא, תהיה עצירה. פסק זמן. להירגע, לחשוב, לבדוק את עצמנו. להתכוונן מחדש. כשעושים שבת כמו שצריך - ששת הימים שלאחריה ייראו אחרת לגמרי. השבת גם מגלה שלנו משהו חשוב על עצמנו. אפילו המכורים הכבדים ביותר יגלו פתאום שאפשר להסתדר עשרים וארבע שעות בלי להיות מחובר בווריד לסלולארי, פייסבוק, ווצאפ, טלוויזיה, מכונית, סיגריות )מחק את המיותר(. זה גילוי מדהים ומשחרר מאין כמותו! אומנם, כל זה הוא רק הקומה הראשונה. שבת כְּ יֹום מנוחה לגוף ולנפש. על גבי זה צריך לבנות את הקומה השניה. ליצוק ליום הזה תוכן רוחני עמוק יותר. לנצל אותו כזמן להתמלאות רוחנית, הטענת המצברים, לימוד תורה, תפילה. יום כזה יכול לעזור לאדם לעשות סדר בעולם הפנימי שלו. לברר ולחזק את עולם הערכים ואת סדרי העדיפויות שלו. לצאת לשבוע חדש כשהוא אדם אחר, ולהמשיך להתגעגע בכל יום, לשבת הבאה...
Comments