היינו כחולמים

כחלק מרצוננו לקדם את המצוינות והאהבה ללימודי הקודש,

החל מראש חודש מרחשוון נתחיל מבצע של לימוד פרק יומי בתנ"ך.

הבנות ילמדו 6 פרקים בשבוע, ותוך מספר חודשים תהיה להם היכרות טובה עם מספר ספרי נביאים
לימוד בעל היקף כזה נותן לבנות גם תחושה של סיפוק, ובמיוחד קשר עמוק עם ספר הספרים שלנו - התנ"ך.

הלימוד יתבצע דרך אתר "היינו כחולמים", אשר יהיה קישור אליו באתר בית הספר.
אתר זה מיועד ללימוד עצמי בתנ"ך, הכולל קריאת הפרק, סיכום שלו, משחקים וחידונים על הפרק.
לכל בת יהיה שם משתמש וסיסמא והיא תצבור ניקוד לפי רמת הפעילות שלה מדי יום.

אפשרות נוספת, אשר יכולה לבוא גם במקביל, היא לימוד חברותא עם ההורה מדי יום של הפרק היומי.
דבר שאין צורך להאריך במעלה הרבה שלו...

מדי שבוע יתקיים בבית הספר מפגש חזרה חווייתי של כל הבנות שישתתפו במבצע.

לימוד זה צריך לבוא מתוך רצון של התלמידה לקחת בו חלק,
ואנו מבקשים מכם ההורים לעודד את בנותיכם
ככל שהדבר אפשרי, נשמח לראות שותפות משפחתית בלימוד הפרק היומי
מובן שלימוד קבוע יומיומי אינו פשוט, אך אחר שמצליחים לעמוד בקביעות זו, יש בכך שמחה גדולה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם המחנכת
יש לציין שזוהי תכנית לימוד ארצית מטעם משרד החינוך.

הרב בנג'י קוסובסקי
רב בית הספר

Comments